drengenavn

Term: 
drengenavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
ogiftnamn
Sidhänvisning: 
104
Definition: 
[navn til drenge]
Exempel: 
Alfred, Arthur
Publikationer där termen förekommer: