almuenavnemode

Term: 
almuenavnemode
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
107
Definition: 
[når det er populært at give sine børn almuenavne]
Publikationer där termen förekommer: