andrenamn

Term: 
andrenamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
andranamn
Sidhänvisning: 
97
Definition: 
det andre av to, ev. fleire fornamn
Publikationer där termen förekommer: