Andrenamnet som tiltalenamn i Noreg.

Författare: 
Kristoffer Kruken
Tidskrift/Samlingsvolym: 
SAS 19
Sidor: 
44–65
Refererade termer i denna publikation: