avleidd namneform

Term: 
avleidd namneform
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
avledd namnform
Sidhänvisning: 
9 [Schmidt 1981]
Definition: 
Namneform som er avleidd frå det eigentlege døypenamnet
Exempel: 
Siggen av Sigurd
Korsreferens: 
avleiing