Prosjektet Norske personnamn. Rapport 1. Nordisk inst., Univ. i Bergen.

Författare: 
Kolbjørn Heggstad
Refererade termer i denna publikation: