høgfrekvent namn

Term: 
høgfrekvent namn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
högfrekvent namn
Sidhänvisning: 
10 [Schmidt 1981]
Definition: 
Namn med høg bruksfrekvens i ein viss periode og eit visst område
Exempel: 
Jan, Anne