bahuvrihisammansättning

Term: 
bahuvrihisammansättning
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
bahuvrihisammansättning
Sidhänvisning: 
15
Definition: 
[beteckning för sammansatt substantiv av typen stormage med uttolkningen 'som har stor mage']
Exempel: 
Bikmule, Blafoter