Anna mædh inga Hænder, Karl Dængenæf och Ingridh Thiuvafinger. Några exempel på medeltida binamn.