Anna mædh inga Hænder, Karl Dængenæf och Ingridh Thiuvafinger. Några exempel på medeltida binamn.

Författare: 
Eva Brylla
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Runor och namn (se detta)
Sidor: 
11–19