patronymikon

Term: 
patronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
patronymikon
Sidhänvisning: 
17
Definition: 
Namn efter fader
Exempel: 
(Sven) Hakonarson, (Kristin) Karlsdotter