binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
11 f.
Definition: 
I min undersökning har jag en vid definition av vad som kan kallas binamn. Förutom binamnselement medtar jag också yrkesbeteckningar, inbyggarbeteckningar och liknande bestämningar till förnamnet/dopnamnet/huvudnamnet.