primära binamnsbildningar

Term: 
primära binamnsbildningar
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
primära binamnsbildningar
Sidhänvisning: 
13 ff.
Definition: 
Bland binamnen förekommer också bildningar som inte kan hänföras till i språket existerande ord eller uttryck. Dessa bildningar har tillkommit med hjälp av avledningssuffixen -i/-e och den feminina motsvarigheten -a.
Exempel: 
Diure, Korpe, Bokke, Brosa, Kolbrænna