dubbelbinamn

Term: 
dubbelbinamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
dubbelbinamn
Sidhänvisning: 
14 f.
Definition: 
Två egenskaper har hopfogats i ett sammansatt binamn.
Exempel: 
Blátannarskeggr, Svarte Skanunger