binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
17
Definition: 
Binamn som används i stället för ett officiellt namn
Exempel: 
Gösta Fåglum / Fåglum, Virus Lindberg / Virus
Publikationer där termen förekommer: