Personnamn. Till begreppets avgränsning.

Författare: 
Thorsten Andersson
Utgivningsort: 
Uppsala
Tidskrift/Samlingsvolym: 
G. Hallberg m. fl. (red.), Personnamnsterminologi
Serie: 
NORNA-rapporter 23
Sidor: 
9–22