binamnselement

Term: 
binamnselement
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamnselement
Sidhänvisning: 
18
Definition: 
Bestämning till ett officiellt namn.
Exempel: 
Lange (Bonde), Strut(-Harald)
Kommentar: 
Kan normalt inte användas i stället för det officiella namnet.
Publikationer där termen förekommer: