binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
29
Definition: 
Skall som självständig enhet kunna fogas till ett huvudnamn, men inte ingå som sammansättningsled i ett annat namn. "Jag betraktar dem som jokernamn. Kanske kan man tänka sig termen pseudonym?"
Korsreferens: 
tillnamn, jokernamn, pseudonym