Personnamnsterminologi- Termernas tillämpning på historiskt material.

Författare: 
Gudrun Utterström
Utgivningsort: 
Uppsala
Tidskrift/Samlingsvolym: 
G. Hallberg m. fl. (red.), Personnamnsterminologi
Serie: 
NORNA-rapporter 23
Sidor: 
23–30
Refererade termer i denna publikation: