binamn

Term: 
binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamn
Sidhänvisning: 
68 f.
Definition: 
... av rent praktiska skäl själv valt att ha en mycket vid definition av vad som kan kallas binamn [...]. Förutom binamnselement medtar jag också yrkesbeteckningar, inbyggarbeteckningar och liknande bestämningar till förnamnet
Publikationer där termen förekommer: