Terminologiska problem inom nordisk personnamnsforskning.

Författare: 
Eva Brylla
Utgivningsort: 
Uppsala
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Nordiskt och ryskt i namnforskningen. Rapport från ett symposium om onomastisk terminologi i Uppsala 17 december 1999
Serie: 
Namn och samhälle 11
Sidor: 
64–75