tillnamn

Term: 
tillnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
tillnamn
Sidhänvisning: 
68
Definition: 
I Sverige används vanligtvis tillnamn som en övergripande term för binamn och släktnamn.
Publikationer där termen förekommer: