tilltalsnamn

Term: 
tilltalsnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
tilltalsnamn
Sidhänvisning: 
66
Definition: 
Tilltalsnamn (Rufname, kallenavn) torde kunna användas normalt om förnamn, i officiell form eller smekform men kan också användas om binamn, normalt smeknamn (alltså inte smekform), däremot aldrig om efternamn.
Korsreferens: 
Rufname, kallenavn, kaldenavn
Publikationer där termen förekommer: