personnamn

Term: 
personnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
personnamn
Sidhänvisning: 
66
Definition: 
Direkt felaktig är enligt min mening användningen av termen personnamn för förnamn/dopnamn [...]
Kommentar: 
Samma term bör ej användas både som överordnad och underordnad term.
Publikationer där termen förekommer: