binamnselement

Term: 
binamnselement
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
binamnselement
Sidhänvisning: 
70
Definition: 
personer anges med namn, preposition och ett ortnamn
Exempel: 
Jønis i Berghom
Korsreferens: 
prepositionsnamn
Publikationer där termen förekommer: