Ortsnamenbeinamen

Term: 
Ortsnamenbeinamen
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
Ortsnamenbeinamen
Sidhänvisning: 
70
Definition: 
ortnamn i oförändrad form
Exempel: 
Per Appelle / Pædher i Appoldom
Korsreferens: 
Örtlichkeitsbeinamen
Publikationer där termen förekommer: