movering

Term: 
movering
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
movering
Sidhänvisning: 
12
Definition: 
ett kvinnonamn har bildats av ett mansnamn med ett avledningssuffix
Exempel: 
Gustava av Gustav
Publikationer där termen förekommer: