patronymikon

Term: 
patronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
patronymikon
Sidhänvisning: 
69
Definition: 
Personnamn på (-)son och (-)dotter
Exempel: 
Kætilmundson, Jonsdotter
Korsreferens: 
patronym
Publikationer där termen förekommer: