tillnamn

Term: 
tillnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
tillnamn
Sidhänvisning: 
66 f.
Definition: 
alla namn utom förnamnet
Kommentar: 
Enl. Schmidt 1981
Publikationer där termen förekommer: