elliptiska patronymika

Term: 
elliptiska patronymika
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
elliptiskt patronymikon
Sidhänvisning: 
69
Definition: 
faderns namn i genitiv
Exempel: 
(Hannus) Enbiorna
Publikationer där termen förekommer: