huvudnamn

Term: 
huvudnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
huvudnamn
Sidhänvisning: 
11
Definition: 
motsvarigheten till våra förnamn
Exempel: 
kin. Ze-dong (i namnföljden Mao Ze-dong)
Korsreferens: 
förnamn, tilltalsnamn
Publikationer där termen förekommer: