löpande förnamn

Term: 
löpande förnamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
löpande förnamn
Sidhänvisning: 
64 f.
Definition: 
Reinert Kvillerud: "Med löpande förnamn menar jag de individuella förekomsterna, dvs. de påträffade förnamnsfallen."
Korsreferens: 
laupenamn, løbenavne, løbende navne
Kommentar: 
jfr Gudlaug Nedrelid 1998 s. 54, Eva Villarsen Meldgard 1990 s. 20
Publikationer där termen förekommer: