metronymikon

Term: 
metronymikon
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
metronymikon
Sidhänvisning: 
69
Definition: 
Personnamn på (-)son och (-)dotter
Exempel: 
Sighridhason
Publikationer där termen förekommer: