bombardements-navn

Term: 
bombardements-navn
Språk: 
danska
Sidhänvisning: 
161
Definition: 
[navn som er motiveret af et bombardement]
Exempel: 
Bombara, Bombardine, Bombardus
Publikationer där termen förekommer: