Raquetta Bombardina og bombardementets børn.

Författare: 
Katrine Elmelund Tovgaard
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2
Sidor: 
155–164