egnsnavn

Term: 
egnsnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
lokalt namn
Sidhänvisning: 
228
Definition: 
[navn som er (/var) karakteristisk for en bestemt egn]
Publikationer där termen förekommer: