På sporet af Erasmus.

Författare: 
Eva Villarsen Meldgaard
Utgivningsort: 
Stockholm
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Studia Onomastica. Festskrift till Thorsten Andersson 23 februari 1989
Sidor: 
223–230
Refererade termer i denna publikation: