Emund Slemas navn og rygte.

Författare: 
Britta Olrik Frederiksen
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Studia anthroponymica Scandinavica 10
Sidor: 
5–24
Refererade termer i denna publikation: