fast tilnavn

Term: 
fast tilnavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
ärftligt binamn
Sidhänvisning: 
96
Definition: 
[tilnavn som videreføres uændret fra generation til generation]
Publikationer där termen förekommer: