Et år med den nye danske navnelov.

Författare: 
Michael Lerche Nielsen
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Studia anthroponymica Scandinavica 25
Sidor: 
95–117
Refererade termer i denna publikation: