historisk navn

Term: 
historisk navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
historiskt namn
Sidhänvisning: 
96
Definition: 
[navn på en historisk person]
Publikationer där termen förekommer: