soldaternavn

Term: 
soldaternavn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
soldatnamn
Sidhänvisning: 
14
Definition: 
[navn som er dannet til en soldat]
Publikationer där termen förekommer: