Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med personnavneforled. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, december 1997.

Författare: 
Michael Lerche Nielsen
Refererade termer i denna publikation: