Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnetype danska [gruppe af efternavne som er dannet på den samme måde] efternamnstyp Sebastian Kürschner, , Et databasemøde mellem Jensen og Müller: Om kontrastiv antroponomastisk metodik.
efternavnetypologisk danska [navn ef en type som ligner/er et efternavn] Lis Weise, , Fornavnebogen.
efternavnetypologisk navn danska [navn som af type ligner et efternavn] Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
efternavnetypologisk navn danska [navn af en art som ligner et efternavn] Eva Villarsen Meldgaard, , Barnets fornavn.
efternavnsflektionspatronym danska [patronym dannet af faderens efternavn i en bøjningsform] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
efternavnsgenitivfleksionsmaritonym danska [maritonym som består af ægtemandens efternavn i genitiv] John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnsgenitivsfleksionsmaritonym danska maritonym som består af ægtemandens efternavn i genitiv John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnsgenitivsfleksionspatronym danska [patronym som består af faderens efternavn i genitiv] John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnskompositionsmaritonym danska [maritonym som består af ægtemandens efternavn + -kone] John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnskompositumspatronym danska patronym dannet med faderens efternavn John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnskompositumspatronym danska [patronym som er dannet med et efternavn sammensat med -søn eller -datter] John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnskvindepatronym danska [efternavnspatronym båret af en kvinde] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
efternavnsmandspatronym danska [efternavnspatronym båret af en mand] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
efternavnsnulfleksionsmaritonym danska maritonym som består af ægtemandens efternavn uden bøjningsendelse John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnsnulfleksionsmaritonym danska [maritonym som består af ægtemandens efternavn uden bøjningsendelse] John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnsnulfleksionsmaritonym danska [maritonym som består af ægtefælles efternavn uden bøjningsendelse] Bente Holmberg, , Kvinders navne i 1600-tallets Danmark.
efternavnsnulfleksionspatronym danska [patronym som består af fadernes efternavn uden bøjningsendelse] John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnsnulfleksionspatronym danska [patronym som blot består af et efternavn uden bøjnings- eller afledningsendelse] John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnsnulflektionspatronym danska patronym som består af faderens efternavn uden bøjningsendelse John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavnspatronym danska patronym dannet til faderens efternavn efternamnspatronymikon John Kousgård Sørensen, , Patronym. Term og begreb.
efternavnspatronym danska patronym dannet til faderens tilnavn eller slægtsnavn efternamnspatronymikon John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.
efternavnstype danska [efternavne med samme dannelsesmæssige oprindelse] efternamnstyp John Kousgård Sørensen, , Stednavne som efternavne.
efternavnstype danska [gruppe af efternavne som er dannet på den samme måde] efternamnstyp John Kousgård Sørensen, , Patronymer.
efternavnstype danska [gruppe af efternavne som er dannet på den samme måde] efternamnstyp Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.

Sidor