Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
døbenavn danska “Fornavnet kaldes også døbenavnet” dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
døbenavn danska [det officielle navn (fornavn) som indføres i kirkebogen] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
døbenavn danska [det eller de navne der står før mellem- og efternavn i en persons navnerække] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
døbenavn danska ”fornavn” dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Barnets fornavn.
døbenavn danska [et fornavn som er registreret hos myndighederne] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Adam Hyllested, , Politikens Hvorfor hedder vi sådan.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Svend Novrup, , Øgenavne i Kerteminde - ikke kun folkevid.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Birgit Eggert, , Hvad skal barnet ikke hedde? – Hendrekjætte, Simoline, Alpgongs og meget andet.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Birgit Eggert, , Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Lilliane Højgaard Holm, , Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog (1687–1700).
e-utvidelse bokmål e-utvidgning Gulbrand Alhaug, , 10 001 navn. Norsk fornavnleksikon.
efterled danska [sidste led i et sammensat personnavn] efterled John Kousgård Sørensen, , Om personnavne på vi/væ og den førkristne præstestand. Med nogle overvejelser over en omstridt passage i Glavendrupstenens indskrift.
efterled danska [andet led i et sammensat navn] efterled Bente Holmberg, , Asbjørn, Astrid og Åsum. Om den hedenske as som navneled.
efterled danska [de sidste led i et sammensat navn] efterled Eva Villarsen Meldgaard, , Sakrale personnavne.
efterled danska [det sidste led i et sammensat (ditematisk) personnavn] efterled Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
efterled danska [andet led i et sammensat navn] efterled Eva Villarsen Meldgaard, , Hallberg, Hultberg og Dalberg.
efterledsvariation danska [når andetleddet i ditematiske navne varierer inden for en families navne, mens førsteleddet er det samme] efterledsvariation Michael Lerche Nielsen, , Fremmed indflydelse i det danske runemateriales personnavneforråd.
efternamn svenska Den del av en persons officiella namn som står efter ett eller flera mellannamn.. efternamn Eva Brylla, , Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman: om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning.
efternamn svenska efternamn Eva Brylla, , Terminologiska problem inom nordisk personnamnsforskning.
efternamn (etternavn, efternavn) svenska fast tillnamn efternamn Sonja Entzenberg, , Recension av Nordica Bergensia 30. Temanummer i onomastikk. 2004.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Georg Søndergaard, , Danske efternavne. Popularitet. Betydning. Oprindelse.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Kristin Magnussen, , Faktisk valgte torp-efternavne som forbeholdte efternavne. Torp-navne i brug som danske efternavne i år 2000.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn John Kousgård Sørensen, , Stednavne som efternavne.

Sidor