Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Susanne Vogt, , På sporet af Alborg – et eksempel på små centre perifert i Danmark.
drengenavn danska [navn til en dreng] ogiftnamn Birgit Eggert, , Hvad skal barnet ikke hedde? – Hendrekjætte, Simoline, Alpgongs og meget andet.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Birgit Eggert, , Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Birgit Eggert, , Almuens fornavne omkring år 1800.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Ida Elisabeth Mørch, , Vaseline, Ingeniør og London. – Om personnavne hos Kalashafolket i Nordvestpakistan.
drengenavn danska [fornavn som kan bæres af personer af hankøn] ogiftnamn Torben Kisbye, , Oscar, Orla, Ossian, Malvina, Minona. Spor i dansk navneskik fra Ossiandigtningen og den svenske indvandring.
drengenavn danska [fornavn som kan bæres af drenge] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
drengenavn danska [navn til en dreng] ogiftnamn Torben Kisbye, , De engelske drengenavne i Danmark – en skitse til et psyko og socioonomastisk projekt.
drengenavn danska [fornavn til drenge] ogiftnamn Erwin Stæt Andersen, , Social variation – på kryds og tværs. Om navnes sociale mobilitet i tid.
drengenavn danska [fornavn til en dreng] ogiftnamn Lis Weise, , Fornavnebogen.
drengenavn danska [drengefornavn] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
drengenavn danska [fornavn til en dreng] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Agia Marina – rundt om Maren.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Barnets fornavn.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvorfor Anika og ikke Pippi? Nogle betragtninger over idolnavne og opkaldelsesmodeller.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Georg Søndergaard, , Naturbetegnelser i danske personnavne.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Ole Degn, , De danske efternavne på -sen. Landbefolkningens reaktioner på navnelovene af 1828 og 1856.
drengenavn danska [navn til en dreng] ogiftnamn Adam Hyllested, , Politikens Hvorfor hedder vi sådan.
drengenavn danska [navn til drenge] ogiftnamn Michael Lerche Nielsen, , Fra Eivind til Sivert – lidt om navnestatistik og kulturimperialisme.
drengenavnekortform danska [kortform som er dannet til et drengenavn] Lis Weise, , Fornavnebogen.
drengenavneled danska [navneled som kan indgå i drengenavne] pojknamnselement Ida Elisabeth Mørch, , Vaseline, Ingeniør og London. – Om personnavne hos Kalashafolket i Nordvestpakistan.
drengenavnetypologisk danska [fornavn som har karakter af drengenavn] Lis Weise, , Fornavnebogen.
dronningenavn danska [navn der er kendt som navn på en dronning] drottningnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
dronningenavn danska [navn der er kendt som navn på en dronning] drottningnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvorfor Anika og ikke Pippi? Nogle betragtninger over idolnavne og opkaldelsesmodeller.

Sidor