Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Georg Søndergaard, , Naturbetegnelser i danske personnavne.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Ole Degn, , De danske efternavne på -sen. Landbefolkningens reaktioner på navnelovene af 1828 og 1856.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Georg Søndergaard, , Egnskarakteristiske slægtsnavne i Vendsyssel.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Georg Søndergaard, , Personnavnebrug som stilistisk fænomen.
efternavn danska [det sidste navn i en navnerække / det navn der betegner slægtstilhørighed] efternamn Gillian Fellows-Jensen, , Et forsigtigt forslag til klassifikation af fornavne efter navn­givningsprincipper.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Bente Holmberg, , Færøsk navneskik anno 1898.
efternavn danska [det sidste (og arvelige) navn i en navnerække] efternamn Torben Kisbye, , Oscar, Orla, Ossian, Malvina, Minona. Spor i dansk navneskik fra Ossiandigtningen og den svenske indvandring.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Adam Hyllested, , Politikens Hvorfor hedder vi sådan.
efternavn danska delen havde faste slægtsnavne, medens borgere og bønder havde skiftende tilnavne, hvorom man i forrige århundrede begyndte at anvende termen efternavn”" efternamn Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Michael Lerche Nielsen, , Fra Eivind til Sivert – lidt om navnestatistik og kulturimperialisme.
efternavn danska efternamn Ole Degn, , Hvornår blev Kirsten Sørensdatter til fru Jensen? – den historiske udvikling af gifte kvinders brug af giftenavn.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Birgit Eggert, , Torp-navne som skabelon for efternavneforslag. Nordiske torp-navne. Rapport fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund, 25. –28. april 2002.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Kristian Kristiansen, , Danske øgenavne.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Kristin Magnussen, , Faktisk valgte torp-efternavne som forbeholdte efternavne. Torp-navne i brug som danske efternavne i år 2000.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Georg Søndergaard, , Danske efternavne. Popularitet. Betydning. Oprindelse.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn John Kousgård Sørensen, , Stednavne som efternavne.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Svend Novrup, , Øgenavne i Kerteminde - ikke kun folkevid.
efternavn danska efternamn John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Karen Margrethe Pedersen, , Navne i Sønderjylland.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn John Kousgård Sørensen, , Hustrunavne.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Michael Lerche Nielsen, , Tolkien før og nu - set fra Danmark.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Eva Villarsen Meldgaard, , Rapport om Danmarks eftermiddelalderlige ordbog.
efternavn danska [det sidste navn i en persons navnerække] efternamn Gunner Lind, , Navn, stand, rang og slægt: Navneskik i en gruppe embedsmænd under enevælden.

Sidor