Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
dåbsnavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Katrine Elmelund Tovgaard, , Raquetta Bombardina og bombardementets børn.
dagens navn danska [navnet på den person som fejres den pågældende dag ifølge den almanakken] kalendernamn Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
daglegnamn nynorska Namn som blir nytta til dagleg når ein person har meir enn eitt døypenamn daglignamn Tom Schmidt, , Fagordliste for norsk namnegransking. Universitetet i Oslo. Institutt for namnegransking.
daglignavn bokmål Det (eller de) av flere fornavn som til vanlig er bruk daglignamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
dansk form danska [dansk udvikling af et udenlandsk navn] dansk anpassad form Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
dansk fornavn danska [fornavn af dansk oprindelse] danskt förnamn Michael Lerche Nielsen, , Fra Eivind til Sivert – lidt om navnestatistik og kulturimperialisme.
dansk fornavneskik danska [den almindelige brug af fornavne i Danmark] danskt förnamnsskick Birgit Eggert, , Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier.
dansk personnavn danska [navn til personer som er brugt i Danmark] danskt personnamn Birgit Eggert, , Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier.
dåpsnavn bokmål Fornavn gitt ved kristen dåp dopnamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
dateringsnamn nynorska namn gjevne etter vekedag eller månad dateringsnamn Kristoffer Kruken, , Melding av Olof Brattö: Personnamn i Bohuslän 3–4.
datter-navn danska [tilnavn som ender på ordet datter] dotter-namn Georg Søndergaard, , Danske efternavne. Popularitet. Betydning. Oprindelse.
dekorativ stavning svenska dekorativ stavning Eva Brylla, , Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman: om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning.
den nordiske navnerenæssance danska [1800-tallets opkaldelser efter personer i den nordiske oldtid] den nordiska namnrenässansen Eva Villarsen Meldgaard, , Regionale og sociale aspekter på dansk fornavneskik i København over for Sydvestjylland omkring år 1900.
den nordiske navnerenæssance danska [genoptagelsen af nordiske navne i forbindelse med romantikken i begyndelsen af 1800-tallet] den nordiska namnrenässansen Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
den nordiske navnerenæssance danska [genoptagelsen af gamle nordiske navne i begyndelsen af 1800-tallet] den nordiska namnrenässansen Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
den nordiske navnerenæssance danska [opblomstringen af nordiske navne i begyndelsen af 1800-tallet] den nordiska namnrenässansen Eva Villarsen Meldgaard, , Agia Marina – rundt om Maren.
den nordiske navnerenæssance danska 1800-tallets opkaldelser efter personer i den nordiske oldtid den nordiska namnrenässansen Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
den nordiske navnerenæssance danska [1800-tallets opkaldelser efter personer i den nordiske oldtid] den nordiska namnrenässansen Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
den nordiske navnerenæssance danska [med romantikken i 1800-tallet kom den nordiske oldtid igen på mode. Det første med sig, at også personnavnene dannede mode] den nordiska namnrenässansen Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
den nordiske navnerenæssance danska [1800-tallets opkaldelser efter personer i den nordiske oldtid] den nordiska namnrenässansen Birgit Eggert, , Fornavnemode i Danmark. 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet 7.– 8. oktober 2004. Århus: Aarhus Universitet.
den nordiske navnerenæssance danska [med romantikken i 1800-tallet kom den nordiske oldtid igen på mode. Det første med sig, at også personnavnene dannede mode] den nordiska namnrenässansen Birgit Eggert, , [fornavneartikler]
den nordiske navnerenæssance danska med romantikken i 1800-tallet kom den nordiske oldtid igen på mode. Det første med sig, at også personnavnene dannede mode”, " den nordiska namnrenässansen Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
den nordiske navnerenæssance danska ”1800-tallet opblomstring af nordiske navne” den nordiska namnrenässansen Birgit Eggert, , Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier.
den skandinaviske bølge danska [1800-tallets opblomstring af brugen af skandinaviske navne] skandinavismen Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
den skandinaviske bølge danska [en stigning i brugen af skandinaviske navne i 1800-tallet] skandinavismen Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.

Sidor