Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
avledda namn svenska Avledda namn är avledningar uppkomna i namnbildningsögonblicket. avledda namn Lennart Ryman, , Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland.
avledningsliknande namnbildningar svenska Tillnamn där efterleden, som vanligen är hämtad ur ett begränsat förråd, framför allt anger släktnamnskaraktären och har suffixliknande funktion. avledningsliknande namnbildningar Lennart Ryman, , Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland.
avledningsliknande tvåledade namn svenska Primärt bildade tvåledade namn, i vilka efterleden har suffixliknande funktion. avledningsliknande tvåledade namn Lennart Ryman, , Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland.
avleidd namneform nynorska Namneform som er avleidd frå det eigentlege døypenamnet avledd namnform Kolbjørn Heggstad, , Prosjektet Norske personnamn. Rapport 1. Nordisk inst., Univ. i Bergen.
avstammingsending bokmål Ending som uttrykker sønn- eller datter-forhold avstamningsändelse Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
bahuvrihi-sammensætning danska [karakteriserende sammensætning af et adjektiv plus et substantiv] bahuvrihisammansättning Gillian Fellows-Jensen, , Et forsigtigt forslag til klassifikation af fornavne efter navn­givningsprincipper.
bahuvrihidannelse danska [karakteriserende sammensætning af et adjektiv plus et substantiv] bahuvrihibildning John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.
bahuvrihisammansättning svenska [beteckning för sammansatt substantiv av typen stormage med uttolkningen 'som har stor mage'] bahuvrihisammansättning Eva Brylla, , Anna mædh inga Hænder, Karl Dængenæf och Ingridh Thiuvafinger. Några exempel på medeltida binamn.
basisnavn danska [det fornavn som et patronym er dannet af] Bent Jørgensen, , Frit og bundet navnevalg.
basisnavn danska [det navn der danner baggrund for en ny dannelse] Lis Weise, , Folkelige analogidannelser i nogle tilnavnetyper.
basisnavn danska [det navn et afledt navn er dannet på basis af] Lis Weise, , Mine, Dine og Sine. Kvindenavne på ine.
bedstefar-opkaldelse danska [opkaldelse efter navnebærerens bedstefar] Susanne Vogt, , Altid en Niels Manderup – det bestandige personnavn.
bedsteforældrenavn danska [navn som var typisk for bedsteforældre-generationen] farfarsnamn, mormorsnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
bedsteforældrenavn danska [navn som var typisk for bedsteforældre-generationen] farfarsnamn, mormorsnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
beskrivende navn danska "navn, der på en eller anden måde beskriver den navngivne person" karakteriserande namn Gillian Fellows-Jensen, , Et forsigtigt forslag til klassifikation af fornavne efter navn­givningsprincipper.
beskrivende navn danska [tilføjet navn som beskriver navnebæreren] karakteriserande namn Michael Lerche Nielsen, , Vikingetidens personnavne i Danmark belyst gennem runeindskrifternes personnavne og stednavne på -torp sammensat med personnavneforled. Utrykt ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, december 1997.
beskytta etternavn bokmål Etternavn som er brukt av forholdsvis få personer, og som de har en eksklusiv rett til skyddat efternamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
beskyttet efternavn danska [navn som ikke må bruges af personer uden for den slægt hvor navnet føres] skyddat efternamn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
beskyttet efternavn danska [navn som ikke må bruges af personer uden for den slægt hvor navnet føres] skyddat efternamn Michael Lerche Nielsen, , Et år med den nye danske navnelov.
beskyttet efternavn danska [navn som ikke må bruges af personer uden for den slægt hvor navnet føres] skyddat efternamn Dorrit Sylvest Nielsen, , Dansk navnelov – en succes?
beskyttet navn danska [efternavn som kun må bruges af den familie som har fået det beskyttet] skyddat namn Eva Villarsen Meldgaard, , Danskernes “to efternavne”. Om mellemnavne og efternavne.
beskyttet slægtsnavn danska [navn som ikke må bruges af personer uden for den slægt hvor navnet føres] skyddat släktnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Efternavnets historie.
bibelnavn danska [navn som stammer fra Biblen] bibliskt namn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
bibelnavn danska [navn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt namn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
bibelnavnemode danska [når det er populært at give sine børn navne fra Biblen] Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.

Sidor