Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
binamnselement svenska Bestämning till ett officiellt namn. binamnselement Thorsten Andersson, , Personnamn. Till begreppets avgränsning.
binamnselement svenska personer anges med namn, preposition och ett ortnamn binamnselement Eva Brylla, , Terminologiska problem inom nordisk personnamnsforskning.
binamnselement svenska Tillägg till förnamnet som inte kan uppträda självständigt. binamnselement Lennart Ryman, , Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland.
binavn danska binamn Kristian Kristiansen, , Danske øgenavne.
bindestrecknamn svenska bindestrecknamn Lennart Hagåsen, , Recension av nordiskt och ryskt i namnforskningen. Rapport från ett symposium om onomastisk terminologi i Uppsala 17 december 1999. Utgiven under medverkan av Maria Aljioksjina. Uppsala (2001).
bindestregsform danska [to navne sammensat med bindestreg] Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
bindestregskombination danska [kombinationen af to navne ved hjælp af en bindestreg] bindestreckskombination Michael Lerche Nielsen, , Danskernes Navne. [Internetpublikation.]
bindestregsnavn danska [navn som består af to navne sammensat med bindestreg] bindestrecksnamn Lis Weise, , Fornavnebogen.
bindestregsnavn danska [to fornavne som er forbundet med en bindestreg] bindestrecksnamn Lis Weise, , Danske fornavne.
bindestregsnavn danska [to navne sammensat med bindestreg] bindestrecksnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
bindestregsnavn danska [navn som består af to med bindestreg forbundne navne] bindestrecksnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
bindestregsnavn danska [navne som er sammensat med bindestreg] bindestrecksnamn Lis Weise, , Folkelige analogidannelser i nogle tilnavnetyper.
bindestregsnavn danska [to fornavne sammensat med bindestreg] bindestrecksnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Dobbeltnavnets terminologi.
bindestregsnavn danska [et navn som består af to selvstændige navn forbundet med en bindestreg] bindestrecksnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
bindestregsnavn danska [to fornavne sammensat med bindestreg] bindestrecksnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
bindestregsnavn danska [to fornavne sammensat med bindestreg] bindestrecksnamn Michael Lerche Nielsen, , Danskernes Navne. [Internetpublikation.]
bindestregsnavn danska [to navne sammensat med bindestreg] bindestrecksnamn Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
bindestregsnavn danska [to fornavne sammensat med bindestreg] bindestrecksnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
bindestreksnamn nynorska to fornamn som har bindestrek mellom seg bindestrecksnamn Gulbrand Alhaug, , «Eg er døypt Per Jørn, men dei fleste kallar meg berre Per» – om bruken av tiltalenamn i dobbeltnamn.
bindestreksnavn bokmål For-, mellom- og etternavn der to navn er satt sammen med bindestrek bindestrecksnamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
bindevokal nynorska bindevokal Tom Schmidt, , Fagordliste for norsk namnegransking. Universitetet i Oslo. Institutt for namnegransking.
blomsternavn danska [navn som er dannet af en blomsterbetegnelse] namn bildat till en blombeteckning Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
bogstavrim danska [navne i slægten begynder med samme konsonant eller med vokal] bokstavsrim John Kousgård Sørensen, , Personnavne.
bombardements-navn danska [navn som er motiveret af et bombardement] Katrine Elmelund Tovgaard, , Raquetta Bombardina og bombardementets børn.
bondekonenavn danska [navn som kendes fra bondekoner] John Kousgård Sørensen, , Patronymer i Danmark. Nyere tid og nutid.

Sidor