Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
bibelsk drengenavn danska [drengenavn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt pojknamn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
bibelsk drengenavn danska [navn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt pojknamn Birgit Eggert, , [fornavneartikler]
bibelsk fornavn bokmål Fornavn som fins i Bibelen bibliskt förnamn Ivar Utne, , Personnavnterminologi.
bibelsk navn danska [navn hvis udbredelse skyldes at det optræder i Biblen] bibliskt namn Eva Villarsen Meldgaard, , Pigenavne.
bibelsk navn danska [navn fra Biblen] bibliskt namn Adam Hyllested, , Politikens Hvorfor hedder vi sådan.
bibelsk navn danska [navn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt namn Eva Villarsen Meldgaard, , Hvad hedder barnet og hvorfor?
bibelsk navn danska [navn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt namn Birgit Eggert, , Fornavnemode i Danmark. 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet 7.– 8. oktober 2004. Århus: Aarhus Universitet.
bibelsk navn danska [navn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt namn Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
bibelsk navn danska [navn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt namn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
bibelsk navn danska [navn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt namn Lilliane Højgaard Holm, , Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog (1687–1700).
bibelsk navn danska [navn hvis brug skyldes at det findes i Biblen] bibliskt namn Eva Villarsen Meldgaard, , Dansk fornavneskik i 1600tallet.
bibelsk navn danska [navn som er hentet fra Biblen] bibliskt namn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
bibelsk navn danska [navn hvis udbredelse skyldes en person fra Biblen] bibliskt namn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
binamn svenska I min undersökning har jag en vid definition av vad som kan kallas binamn. Förutom binamnselement medtar jag också yrkesbeteckningar, inbyggarbeteckningar och liknande bestämningar till förnamnet/dopnamnet/huvudnamnet. binamn Eva Brylla, , Anna mædh inga Hænder, Karl Dængenæf och Ingridh Thiuvafinger. Några exempel på medeltida binamn.
binamn nynorska binamn Tom Schmidt, , Fagordliste for norsk namnegransking. Universitetet i Oslo. Institutt for namnegransking.
binamn svenska Ett namn som kan användas tillsammans med förnamnet (dopnamnet) eller i stället för det. Binamnet är ofta karakteriserande och kan vara positivt laddat, ett smeknamn, eller negativt laddat, ett öknamn. binamn Eva Brylla, , Andersson, Pettersson, Lundström och … Beachman: om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning.
binamn svenska Binamn som används i stället för ett officiellt namn binamn Thorsten Andersson, , Personnamn. Till begreppets avgränsning.
binamn svenska navn som blir brukt til/om en person istedenfor personens offisielle navn, evt. i kombinasjon med disse binamn Eva Brylla, , Terminologiska problem inom nordisk personnamnsforskning.
binamn svenska Skall som självständig enhet kunna fogas till ett huvudnamn, men inte ingå som sammansättningsled i ett annat namn. "Jag betraktar dem som jokernamn. Kanske kan man tänka sig termen pseudonym?" binamn Gudrun Utterström, , Personnamnsterminologi- Termernas tillämpning på historiskt material.
binamn svenska karakteriserande och bildat utifrån en bestämd situation binamn Eva Nyman, , Personnamnen i samhället: forskningsläget idag och viktiga framtida uppgifter.
binamn svenska ... av rent praktiska skäl själv valt att ha en mycket vid definition av vad som kan kallas binamn [...]. Förutom binamnselement medtar jag också yrkesbeteckningar, inbyggarbeteckningar och liknande bestämningar till förnamnet binamn Eva Brylla, , Terminologiska problem inom nordisk personnamnsforskning.
binamn svenska binamn Eva Nyman, , Personnamnen i samhället: forskningsläget idag och viktiga framtida uppgifter.
binamn svenska ett särskiljande namntillägg binamn Eva Brylla, , Ursäkta, hur var namnet? Personnamn i praktiskt bruk.
binamn svenska Ett binamn karakteriserar namnbäraren och är normalt ett individuellt, inofficiellt namn, använt tillsammans med eller i stället för förnamnet. binamn Lennart Ryman, , Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland.
binamn svenska Ett binamn är ett tillnamn som karakteriserar bäraren och som är givet individuellt, inte på grund av systemtvång. binamn Lennart Ryman, , Salanus, Tunström och Sporrong. Tillnamnsbruk och framväxten av släktnamn i Uppland.

Sidor